Temps de raïm

L’aprofitament humà de la vinya és antiquíssim. Tradicionalment s’ha considerat que va ser introduïda a la Mediterrània procedent de l’Orient Pròxim, però les vinyes fòssils trobades en sediments del Terciari indicarien que la vinya ja era present a la Mediterrània abans de les glaciacions del Quaternari i que va ser el clima fred el que la va…